Sunday, March 13, 2011

Smešna strana heklanja

Otišli Mujo i Haso u ribolov. Ponestalo im tema za razgovor, pa će Mujo Hasi:
- Haso, šta ti misliš, šta naše žene rade dok nas nema?
- Ili heklaju, ili koriste priliku što nas nema.
Mujo se naglo digne i počne se spremati. Haso ga u čudu upita:
- Pa, gdje ćeš ti?
- Odoh kući, moja žena ne zna heklati!

Heklana ogrlica 4

Heklana ogrilica 3

Heklana ogrilica 2